• Lene Fjeldskår har fått avslag to ganger på søknadene om å få skilte til sjømat- og cateringforretningen nede i havna på Båly. Hun og ordfører Janne Fardal Kristoffersen ser nå nye muligheter etter at skiltreglementet skal mykes opp. FOTO: Roar Greipsland

Øyner håp for nye skilt

Gang på gang har næringslivet fått avslag på ønsket om skilting ved riksveien. Men nå skal reglementet mykes opp, og det kan bli skilt i riktig retning..