Første fellesmøte i Nye Kristiansand 20. juni

foto