• NY RIKSVEI: Nye riksvei 9 gjennom Setesdal bygges bit for bit. Nå anlegges trassé nord for Ose i Bygland. Prisen blir 48 millioner kroner for fem kilometer stamvei. FOTO: JOHS. BJØRKELI FOTO: Johs Bjørkeli

Mer støtte til riksvei 9

Samferdselsdepartementet vil kreve flere midler til riksvei 9 gjennom Setesdal.