Arbeider fikk strøm gjennom kroppen

Arbeidsulykke i Arendal.