• STRIDENS KJERNE: Arealenheten i Søgne kommune mente varaordfører Helge Andresen (H) grusla eiendommen sin langs Lundeelva i strid med reglene. Nå har et flertall av politikerne i plan- og miljøutvalget besluttet at arbeidet er å regne som vedlikehold av en plass som lovlig har vært i bruk til opplag av båter, og er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningslovens regler. FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Varaordfører vant over kommunen

Varaordfører Helge Andresen (H) gjorde ikke noe ulovlig da han gruset en båtopplagsplass på sin eiendom ved Lundeelva.