• UTVIDER: Kirkegården i Holum blir utvidet med plass til 400 graver. FOTO: Hanne Christine Bor

Utvider for 4,5 millioner kroner

Mens Holum kirkegård utvides med 400 graver, er arbeidet med utvidelse av Mandal kirkegård satt på vent.