• TALE FOR DAGEN: Emma Martinovic, som var på Utøya 22. juli, holdt tale for dagen i Vennesla. Hun snakket om å vise engasjement, at frihet ikke kan taes for gitt.

Takknemlighet og engasjement

Ofte er det få som hører på 17.maitalere. Så ikke da Utøya-offer Emma Martinovic talte til flere tusen venndøler.