• UVANT SKOLESTART: Skoledagen for elevene på Frøysland skole startet onsdag med noe så spesielt som dans i skolegården. Dette gjorde de for å få bedre samhold og dermed redusere mobbingen. Lærer Sølvi Kåveland fører an. FOTO: Jarle R. Martinsen

Danser mot mobbing

I striregnet danset elevene i skolegården for å få enda bedre samhold og redusere mobbingen.