• LITT FORNØYD: Olga Merethe Drivenes Larsen sto i bresjen for opprøret fra Venneslas "septembermødre". Nå kommer politikerne henne delvis i møte. Hun er delvis fornøyd. FOTO: Arkiv

Venneslapolitikerne åpner pengesekken

Venneslapolitikerne ekstrabevilger millionbeløp til både skole og barnehage og kommer "septembermødrene" delvis i møte. Men fremdeles mangler barnehageplasser.