Tomtesalg redder Lillesand fra budsjettsmell

Inntektssvikten på 6,4 millioner i utbytte fra Agder Energi blir dekket inn av inntekter fra tomtesalg og sparepenger.