• GODE SKOLEGÅRDER: Kristiansand kommune har gode skolegårder og høy trivsel, men en ny rapport viser at det er store forskjeller i hvilke resultater de ulike skolene leverer. Leder av oppvekstutvalget, Mette Roth (H), mener at enda flere skolesammenslåinger må vurderes. Her er hun fotografert ved Ve skole, som kommer forholdsvis godt ut av undersøkelsene. FOTO: Sondre Steen Holvik

Store kvalitetsforskjeller i Kristiansands-skolen

En tilstandsrapport for Kristiansands-skolen avdekker store kvalitetsforskjeller. Det kan bane vei for flere sammenslåinger.