• KONTROLL: Med denne anretningen kan politiet og Tollvesenet blant mye annet sjekke om årsavgiften er betalt. FOTO: Jon Anders Møllen

- Det er mye sløvhet blant folk

Over 8000 kjøretøy er begjært avskiltet på Sørlandet av Tollvesenet. Kontorsjef Helge Breilid mener mange er sløve når det kommer til årsavgiften.