• Ingunn Foss (H) mener at pasienter er mer opptatte av kvalitet på behandling, enn hvor behandlingen gis. Hun mener at sykehuset selv bør avgjøre hvordan den nye sykehusstrukturen bør se ut. Her er Foss og Norunn Tveiten Benestad på vei til møte med Sørlandet sykehus. FOTO: Kjartan Bjelland

Sykehusstrid bekymrer pasientene

Sykehusstriden mellom Arendal og Kristiansand gjør ansatte og pasienter ved Sørlandet sykehus urolige.