• GRATIS JURIDISK HJELP: – Vi ønsker å bedre rettsikkerheten for personer med rusproblemer, sier Liv Jorunn Hovda. FOTO: Sara Melissa Frost

Et annerledes "advokatkontor"

Sammen med 10 frivillige advokater og jurister tilbyr Liv Jorunn Hovda personer med rusproblemer gratis rettshjelp.