• STOD PÅ: Mens Ragnhild Lomeland jobbet og var utslitt, kjempet mor Anne Hilde mot at Nav Songdalen og Søgne kommune skulle stoppe datterens læretid. FOTO: Kjartan Bjelland

Mors kamp mot Nav berget utdanningen

Kampen mot Nav og kommune førte ikke fram. Da kontaktet Anne Hilde Lomeland ordføreren for at datteren skulle få fullføre sin læretid. Uten mors innsats kunne datteren endt opp som arbeidsledig.