• Seks kusiner i familien Hodnemyr/Lindekleiv i nye bunader er klar for feiring av 17. mai i Vennesla. Fra venstre Grete Hodnemyr, Solveig Hodnemyr, Tone Lindekleiv, Hege Lindekleiv. Kristin Hodnemyr og Ingrid Hodnemyr. De flotte bunadsjentene er foreviget av en stolt bestemor Gerd Hodnemyr.

Den store bunadsdagen