• NASJONALSKATT: Det er kostnadskrevende både å vedlikeholde og lønne mannskapet om bord i Fullriggeren Sørlandet. FOTO: Sture Erichsen

Milliontilskudd til Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet er sikret én ekstra million kroner over neste års statsbudsjett.