Det har Stavanger tingrett bestemt etter at selgers forsikringsselskap, Protector, nektet å godta noe prisavslag.

Borettslagsleiligheten ble solgt for drøyt 2,7 millioner kroner sommeren 2011. Selger hadde de siste 25 årene drevet med oppdrett av katter i boligen. I perioder har det vært så mange som 30 katter der, alle av en type som trives best innendørs.

Skvetting

Under visningen var det ingen katter til stede i leiligheten. Den litt stramme lukten ble av megler forklart med at selgerens katter hadde blitt vaksinert dagen før, og derfor hadde «skvettet» litt rundt.

I boligsalgsrapporten het det at «boligens innvendige overflater er påført mindre slitasjer, dette på grunn av husdyrhold. Skader/slitasjer antas kun å ha skjønnsmessig betydning».

Da kjøperne satte i gang med oppussing og fjernet linoleumsbelegget ble lukten av kattepiss nokså mye sterkere. Det ble oppdaget fuktskader i sponplatelaget. Senere viste det seg at også isolasjonen måtte fjernes og bjelkelaget desinfiseres. Kostnadene for å utbedre skadene løp opp i drøyt 100.000 kroner.

Visste ikke

Selger ble først dømt i forliksrådet til å betale 107.800 kroner tilbake til kjøperne. Pluss 4300 kroner i saksomkostninger. Men selskaper som driver med eierskifteforsikring er ikke så lette å skubbe seg på. Dermed gikk forsikringsselskapet Protector og selger til søksmål. I tingretten hevdet de at selger ikke var kjent med at urinen hadde trukket ned i gulvet, og at boligens tilstand i det vesentlige var i henhold til avtale.

Det mente ikke Stavanger tingrett. Retten legger til grunn at «årsaken til skaden er at selgers katter — mange ganger og over lang tid - har urinert på gulvet inne. Denne urin har så vidt retten forstår rent inntil vegg, under vegglist og derfra trukket ned i spongulv og underliggende isolasjon».

Anker ikke

Retten kan ikke se at kjøper fikk opplysninger om dette, hverken skriftlig eller muntlig.

Prisavslaget ble denne gang satt til 90.000 kroner. I tillegg kommer 36.000 for å dekke saksomkostningene til de som kjøpte boligen.

Advokat Marianne Langvik Kvanvik i Protector Forsikring sier at dommen ikke vil bli anket.

Ifølge Kvanvik ligger beløpsgrensen for å bringe saker videre til lagmannsretten ligger på 125.000 kroner.