MANDAL: – Det er et generelt kommunikasjonsprogram som alle Aps lokallag skal ha. På grunn av de utfordringene lokallaget har internt, ble dette satt i gang tidligere enn tenkt, sier varaordfører i Mandal, Even Sagebakken (Ap).

Han sier at i denne sammenheng har det vært naturlig å ta opp situasjonen i Mandal Ap spesielt.

– Alle kan få si sitt om sin egen opplevelse om det som skjer, sier Sagebakken.

I dette programmet er det bystyregruppa og styret som deltar, og to av fire samlinger er avholdt.

Gruppeleder Åse Lill Kimestad sier at man så langt har snakket generelt om kommunikasjon.– Jeg har stor tro på at vi gjennom dette kan få luftet alle problemer vi måtte ha internt. Om noen opplever utfordringer med kommunikasjonen, er det slik det er, og noe vi skal forholde oss til, sier hun.

Kimestad forteller at programmet blant annet handler om å få tillit til hverandre.

– Jeg håper vi nå får laget gode regler fremover for å få et bedre miljø, sier hun.

Sagebakken understreker at programmet ikke avdekker noe nytt for partiet og den misnøyen som råder.

– Nei, den har vi kjent til siden forsommeren i fjor, sier han.

Sagebakken står fast ved at han mener det ikke eksisterer noen ukultur innad i Mandal Ap, at han selv har opplevd god takhøyde for egne meninger, og at nye bystyremedlemmer har fått viktige posisjoner.

– Jeg mener bestemt at i den grad det er heftige diskusjoner, handler det om sak, ikke personer.

Han sier at han er lei seg for at Hanne Nøding tar permisjon som bystyrerepresentant.

– Jeg håper inderlig at hun kommer tilbake igjen.