• - UTROLIG: Helt utrolig hva folk kan finne på, sier pedagogisk leder Ingunn Mosdøl Viki ved Valle barnehage. Denne søppelbøtta har noen tømt for brukte bleier og fyrt opp med ved og papir. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Advarer mot ildlek utenfor barnehage

Ved flere anledninger er det satt fyr på innholdet i en søppeldunk inntil Valle barnehage.