• HASTER: Frans Arne Stylegar, her fotografert foran "Havbukta" noen dager etter brannen, er opptatt av å komme raskt i gang med restaureringen. FOTO: Kjartan Bjelland

Får 500.000 til sikring av Havbukta

Fylkeskonservatoren har stilt en halv million kroner til disposisjon for starten på restaureringen av "Havbukta".