• VIL SLÅ SAMMEN ENHETER: Rådmann Knut Sæther foreslår å danne to skoleklynger i kommunen. Furulunden barneskole, Frøysland barneskole og Blomdalen ungdomsskole utgjør en enhet, mens Ime barneskole, Holum barneskole og Vassmyra ungdomsskole utgjør den andre enheten. FOTO: Hanne Christine Bor

Vil danne to skoleklynger

Rådmann Knut Sæther foreslår å redusere dagens seks skoler i Mandal til to skoleklynger med hver sin enhetsleder.