• ERKLEIVVEGEN: Plansjef Eivind Mauland anbefaler politikerne å legge den nye hovedadkomstveien til den nye bydelen Venneslaheia i tunnel. Den er tenkt komme ut her på Erkleivvegen, gjennom fjellet i bakgrunnen. Mauland i samtale med kommunalsjef Aslak Wegge (t.v.). FOTO: Frode Lindblom

Vraker tunnel til ny bydel

Venneslaheia blir en av de største boligsatsingene i regionen, men hvordan skal du komme dit? Nå vil rådmannen i Vennesla droppe politikernes drøm om tunnel fra Ålefjærvegen.