• Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen håper samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forstår behovet for midlert til fire felt vest for Vigeland-krysset. FOTO: Christian Storjord

Neppe mer vei-penger til Lindesnes

Litt skuffet, litt molefunkne og med en magefølelse på at det neppe blir mer penger til firefelts bro over Tarvannet vest for Vigeland i Lindesnes, kom delegasjonen fra kommunen ut av møtet med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.