Lover endringer i eiendomsskatten

Midt på Torvet i Lillesand fikk Tone Foss Bye løftet hun ønsket fra Erna Solberg