• FASJONABELT: Tangen Ytterst består av totalt 89 leiligheter. Den dyreste leiligheten består av hele sjetteetasjen i bygget til venstre. De to neste byggene, det ene i bakkant og det andre nærmere elva, blir bygd så fort markedet tillater. FOTO: Job Arkitekter

Kjøper byens dyreste leilighet

Kruse Smith-eier Tomas Leire (65) har sikret seg sjetteetasjen til 20 millioner kroner i Tangen Ytterst.