Rådmann Knut Sæther ble pålagt av bystyret å lage et budsjett uten eiendomsskatt. Han står ikke bak det, og har derfor laget sitt eget forslag i tillegg. Her med kommunalsjefene Heidi Haven, Erik Tronstad og Irene Lunde. Nummer to f.v. økonomisjef Wenche Nome. Rådmann Knut Sæther ble pålagt av bystyret å lage et budsjett uten eiendomsskatt. Han står ikke bak det, og har derfor laget sitt eget forslag i tillegg. Her med kommunalsjefene Heidi Haven, Erik Tronstad og Irene Lunde. Nummer to f.v. økonomisjef Wenche Nome. Foto: Jarle R. Martinsen

- Norgesrekord i utfordringer

Den vedvarende økonomiske krisen i Mandal kommune går fra galt til verre: Rådmannen sier at uten eiendomsskatt går det mot kutt av 40-50 årsverk de neste årene.

Rådmann Knut Sæther ble pålagt av bystyret å lage et budsjett uten eiendomsskatt. Han står ikke bak det, og har derfor laget sitt eget forslag i tillegg. Her med kommunalsjefene Heidi Haven, Erik Tronstad og Irene Lunde. Nummer tre f.v. økonomisjef Wenche Nome. Foto: Jarle R. Martinsen

MANDAL: — Slik situasjonen er i ferd med å utvikle seg, må vi ha norgesrekord i økonomiske utfordringer. Uten eiendomsskatt står kommunen fullstendig handlingslammet og kan ikke lenger delta i lokalsamfunnet slik vi både bør og skal, sier rådmann Knut Sæther.

Torsdag kveld presenterte han to budsjettforslag for 2014: Et med og et uten eiendomskatt. Bystyret har nemlig krevd også et forslag uten eiendomsskatt. - Jeg står ikke bak

et slikt forslag, og har derfor i tillegg laget mitt eget, sier Sæther.

Med eiendomsskatt gir det kommunen en inntekt på 27 millioner kroner i 2014 med en sats på to promille og 46 millioner kroner årene etter med tre i promille. — Da vil vi klare å fortsette dagens meget stramme drift og ha rom for noen investeringer, sier Sæther.

Full krise

Men uten eiendomsskatt vil krisen slå inn for fullt inn fra 2015. Da må 33 millioner kroner i underskudd dekkes inn, et underskudd som øker til 47 millioner kroner i 2016 og 40 millioner i 2017. > Uten eiendomsskatt må neste år brukes til å forberede store kutt fra 2015

Neste år har administrasjonen klart å finne inndekning nok til å gå ut i null uten eiendomsskatt ved å blant annet la momskompensasjonen gå inn i driften framfor å betale ned på gjeld.

— Men uten eiendomsskatt må neste år brukes til å forberede store kutt fra 2015, sier Sæther.

Alvorlige kutt

Konsekvensene er svært alvorlige om man ser på kuttlistene kommunalsjefene har laget.

Innen helse— og omsorg må det kuttes med 12 årsverk i 2015 og ytterligere ti årsverk året etter. Dagsentrene for psykisk helse, på sykehjemmet og på Orelunden legges ned. Kuttene i denne sektoren er 14 millioner kroner i 2015 og 20 millioner kroner i 2016.- Kuttene vil ramme eldre, personer innen psykisk helse og de med rusproblemer hardt, sier kommunalsjef Heidi Haven.

18 årsverk vekk i skolene

I oppvekstsektoren fjernes ti pedagogiske årsverk i 2015 og ytterligere åtte flere året etter. Fem assistentstillinger fjernes, Holum sfo og Ryvingen prosjektet legges ned og lærlingene blir ikke mer brukt. Kutt i 2015 er 12 millioner kroner og 17 millioner i 2016. — Vi er svært nær å ikke oppfølge lovens krav innenfor sektoren, sier kommunalsjef Erik Tronstad.

Innenfor byutvikling foreslår rådmannen å trekke seg ut av skjærgårdstjenesten, stenge alle toalett i friluftsområdene, stenge galleriet i Buen, kutte subsidiering til foreninger og redusere tilbudet til biblioteket.Innenfor området stab kan Turistkontoret miste tilskuddet fra Mandal fra 2015. Bidraget til det interkommunale samarbeidet i Lindesnesregionen droppes sammen med Vigeland Hus-tilskuddet.

I tillegg blir det ikke noe av bygging idrettshall i Holum, flerbrukshall på Frøysland og omsorgsboliger på Orelunden.

Skånsomt

— Jeg er blitt beskyldt for å krisemaksimere. Men forslagene vi nå kommer med er gjort så skånsomt som mulig, sier Sæther.Han sier at uten eiendomsskatt havner kommunen på robek-listen trolig alt i 2015.

Vis fakta ↓
Fakta