Daniel Svendsen fra Svendsengruppen, Tor Gustav Drivenes fra God Driv og Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen på taket til det gamle kokeriet på Hunsfos. Her fortalte de om planer om et omfattende gang- og sykkelvei-nett i bygda – om staten vil. Daniel Svendsen fra Svendsengruppen, Tor Gustav Drivenes fra God Driv og Vennesla-ordfører Nils Olav Larsen på taket til det gamle kokeriet på Hunsfos. Her fortalte de om planer om et omfattende gang- og sykkelvei-nett i bygda – om staten vil. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Vil ha hele bygda på sykkel