Per Qvarnstrøm er økonomidirektør ved Sørlandet sykehus. Han mener det eneste politikerne kan gjøre i akuttbyggsaken er å påvirke finansieringen av nye bygg slik at sykehuset ikke må betale renter og avdrag. Per Qvarnstrøm er økonomidirektør ved Sørlandet sykehus. Han mener det eneste politikerne kan gjøre i akuttbyggsaken er å påvirke finansieringen av nye bygg slik at sykehuset ikke må betale renter og avdrag. Foto: Steinar Vindsland/arkivfoto

Ordførerne krever én milliard til ny kvinneklinikk. Det kan være til ingen nytte