• Sivilforsvaret er innkallt med alt av disponibler mannskaper for å hjelpe med slukningsarbeidet. FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Skogbrann under kontroll