• STRIDENS KJERNE: Her er huset det strides om i Lindesnes kommune. Grunneier kan i verste fall stanse utbyggingen av Spangereidkanalen. FOTO: Roar Greipsland

Ingen løsning med grunneier

Møtet mellom ordfører og grunneier om siste bit til Spangereidkanalen i går, ga ingen umiddelbar løsning.