• KUMMERLIG: Sigurd Wennesland Gravdal får hjelp av Turid Stenbro til å få jolla på vannet. Ikke akkurat moderne anlegg for dagens unge seilere i Lillesand. FOTO: Torstein Øen

Kummerlig for seilerne

Lillesand Seilforening driver aktivt arbeid for barn og unge, men synes at de har altfor dårlige forhold. Nå ber de kommunen om litt hjelp.