• 30. OKTOBER 2007: Handelsbanken ranet. Ikke oppklart.

Kristiansand på ranstoppen

Politiet har ingen forklaring på hvorfor antall bankran i Kristiansand er like mange som til sammen i storbyene ellers i Norge.