BETALINGS-PROBLEMER— Ifølge inkassobyråene er mye av unges gjeldsproblemer knyttet til bruk av mobiltelefon. Med stadig flere tjenester som kan bestilles og betales med mobiltelefon, tror vi dessverre problemet kan bli økende, sier informasjonsansvarlig Hans Petter Lintho i Experian. Per november 2006 var til sammen 751 18- og 19-åringer registrert som dårlige betalere. I år er tallet 886, viser tall fra Experian (tidligere CreditInform). Totalt i befolkningen gikk antall betalingsanmerkninger i samme periode ned med to prosent. Betalingsanmerkning får man først etter at det er kjørt inkassosak og etter at det er tatt rettslig skritt. Dette kan for eksempel være forliksklage eller utleggsbegjæring. Lintho trekker også frem surfing på internett og netthandel som årsaker. Og mens tallet på inkassosaker i befolkningen som helhet går markert ned, registrerer inkassoselskapet Lindorff lite forbedring i de yngste aldersklassene. - Blant unge mellom 18 og 25 år har nedgangen i inkassosaker flatet ut. Det betyr at de tidlig i livet etablerer en dårlig betalingsatferd, som de gjerne tar med seg senere i livet, sier kommunikasjonsdirektør i Lindorff, Arve Jacobsen. - Mer OPPLÆRING i SKOLEN.

Han etterlyser bedre opplæring i personlig økonomi i skolen.- For noen år siden var dette noe som ble satset på. I den perioden så vi at antall inkassosaker mot ungdom gikk kraftig ned. Vi synes det er viktig at ungdom lærer å styre sin egen økonomi. De må skjønne at det å la være å betale regninger, kan få store konsekvenser, sier Jacobsen.I Meland kommune i Hordaland har sosialtjenesten, namsmannen og skoleverket gått sammen om et intensivt undervisningsopplegg for avgangsklassene i ungdomsskolen. Opplegget inkluderer både felles temaundervisning, og prosjektarbeid der ungdommene skal vise hva de har lært. Så langt har tilbakemeldingene fra alle involverte vært overstrømmende. Målet er ifølge prosjektleder Helge Kvam å få tiltaket fast inn i skolenes årsplaner. - Vi tror det er viktig å forebygge gjeldsproblemer. Kjøpe- og forbrukspresset som de unge opplever i dag, er formidabelt. Det må være bedre at vi lærer dem hvordan de skal unngå å havne i gjeldsfellen, i stedet for bare å drive rådgivning og behandling i etterkant, sier Kvam. Mer GJELDSRÅDGIVNING.

Mariann Moe, namsfullmektig og seniorrådgiver i Hordaland politidistrikt, er ikke i tvil om at gjeldsrådgivning i skolene vil føre til en reduksjon i antall saker hos namsmannen. - Det er viktig at undervisningen er så konkret som mulig. Da vi var ute i klassene, viste vi blant annet hvordan en regning på skolebilder - som dersom den ble gjenglemt i ranselen - på kort tid kan vokse fra 288 kroner til 5052 kroner, sier hun.Sosial- og helsedirektoratet har varslet at de vil trappe opp den økonomiske rådgivningstjenesten, både generelt og i forhold til ungdom. En ny studie fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) viser at svært mange får økonomisk rådgivning på sosialkontorene - faktisk langt flere i dag enn under gjeldskrisen i 1991-1994. FORBRUKERRÅDET SATSER.

Også Forbrukerrådet vil satse mer på opplæring.- Ut på nyåret kommer vi med en egen portal som er spesielt rettet mot ungdom. Her blir det filmsnutter og annen informasjon om pengebruk, gjeld og inkasso, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Lasse Billington. Norske Inkassobyråers Forening har satt i gang to ungdomsprosjekt på grunn av den sterke økningen i inkassosaker mot unge mennesker. - Behovet for kunnskap er stort. De siste årene har også betalingsmoral vært et problem, sier Tor Andersen i Norske Inkassobyråers Forening.BERGENS TIDENDE/fædrelandsvennenTekst: Marit Holmmarit.holm@bt.no