• FOTO: Arkivfoto

Nytt kollektivselskap i Kristiansand?

Fylkestinget skal 18. juni vedta om det skal opprettes et nytt aksjeselskap for kollektivtrafikk i Kristiansand. Selskapet skal i så fall overta den virksomheten Vest-Agder Kollektivtrafikk har i dag.