Klagestrøm mot flyselskapene

Antall klager på norske flyselskap har doblet seg det siste halvåret.