Folkemøte uten folk

Han talte til et så godt som tomt torv, men for listetopp Halvor Fjermeros i Rødt la det ingen demper på engasjementet.