• Tom Johansen i Egeland-saken. Aksel Faag skriver saken. FOTO: ESPEN SAND FOTO: Espen Sand

Provosert av saksbehandlingen

Det bør settes søkelys på opptredenen og rollene til ordførerne i Lindesnes og Audnedal i striden om småbåthavna på Egeland.