Større skredfare enn ventet

Skredfaren øker i Langfjella. I løpet av skjærtorsdag ventes det at skredfaren vil øke fra nivå tre, markert skredfare, til nivå fire, som er stor skredfare.