• LEGGER NED: Slakter Nils Øvlands butikk ligger ved inngangen til gågata i Strandgaten. Som en følge av gågateordningen, legger han nå ned. FOTO: Idun Aamland

Slakter gågate-ordning

Pølsemester Nils Øvland slakter Lillesands gågatesystem, som han mener tvinger ham til å legge ned butikken.