DebattRolf Terje KlunglandStortingsrepresentantKraftindustrien: Regjeringen jobber målrettet med å sikre fremtidsrettede og konkurransedyktige rammevilkår for den kraftintensive industrien i Norge. I den siste tiden har vi registrert flere angrep på Ap og regjeringen om at vi skal ha løpt fra våre løfter overfor den kraftforedlende industri. Dette er ikke riktig og blir ikke sannere om det gjentas. I Ap har vi alltid ment at det er avgjørende å sikre god energitilgang og videreutvikle norsk industri. Derfor bygges det nå ut nye energianlegg bl.a. innen vann, vind, og gasskraft. Samtidig sikrer vi tilgang til mer energi gjennom nye og forbedrede ledninger og kabler. Vi tar vårt løfte om å bidra til gode kraftløsninger for industrien på største alvor. Dette er en viktig sak for Vest-Agder, ansatt i prosessindustrien, en rekke lokalsamfunn og for Norge som industrinasjon. Vi har lovet å få på plass kraftløsninger som sikrer industrien stabil og nok tilgang til energi. Det jobber vi sammen med industrien for å få til. Gode løsninger som er i samsvar med EØS-regelverket er avgjørende for industribedriftenes langsiktighet. Derfor jobber vi tett overfor EU-systemet med å finne løsninger. Den forrige regjeringen ga opp viktige nasjonale saker overfor EU, ESA og EØS-regelverket. Det har ikke vi gjort. Vi har tatt opp politiske stridstemaer, og vi har vunnet. Vi tok opp spørsmål om redusert arbeidsgiveravgift i distriktene — og vant. Vi tok opp automatmonopolet - og vant. Vi kjempet hardt for retten til offentlig eierskap av våre felles vannkraftverk (hjemfall). Vi får nå på plass en løsning som ivaretar våre nasjonale eierinteresser i vannkrafta innenfor EØS-avtalen, og vil jobbe for at dette blir en løsning som også ivaretar den kraftforedlende industri på en god måte. I forhold til industrikraft har vi nå gjort et grundig forarbeid, vi har involvert både industrien og fagforeningene for å drive saken frem. Og vi jobber tett med enkelte EU-land, EU-kommisjonen og ESA for å utnytte det handlingsrom som finnes i EØS-avtalen. Forrige regjering ville ikke ha nye kraftløsninger, de mente at langsiktige kraftkontrakter til industrien var «lite fleksible og lite målrettede». Vi er helt klar på at vi skal gjøre alt vi kan for å finne gode løsninger for den kraftforedlende industrien i Norge. Ingen skal være tvil om at vi ønsker å videreutvikle og trygge industriens konkurranseevne i et internasjonalt marked. Jeg har full forståelse for at både bedrifter og ansatte er utålmodige. Det er vi også. Men vi må jobbe trinnvis for å få plass gode langsiktige løsninger som sikrer den kraftintensive industrien stabile og gode rammevilkår i Norge. Det skal vi klare.