• - Velkommen og god morgen, sier vekter og attraksjon Elin L. Salvesen og rekker avis og rundstykker over rekka til Øystein Våge fra Haugesund. - Vi har besøkt mange havner langs kysten, men aldri er noen så gratis som denne, sier Øystein. FOTO: Arild Jakobsen

Frihavnen Farsund

Fvn.nos store havnetest er ikke komplett uten en svipp til Farsund. Testpanelet er enige i at terningens skala er utilstrekkelig.