• FOTO: Kystatlas

Lettere skadet i kollisjon mellom moped og bil

Ei 18 år gammel jente er lettere skadet i en trafikkulykke på Setesdalsveien.