Mange grisekjører i Grimstad

Politiet bøtelegger til stadighet bilister som har vært for harde på gassen på E 18 mellom Rannekleiv og Grimstad.