• FOTO: Petter Hermansen (Statens Naturoppsyn)

Hummeraksjon førte til 113 anmeldelser

Politiet mener omfanget av ulovlig hummerfiske langs sørlandskysten er uendret.