Fem jernbane-stasjoner i fare

Jernbaneverket skal vurdere fremtiden til tre jernbanestasjoner i Vest— og to i Aust-Agder. Ordførere frykter å bli overkjørt.