• FOTO: Lars Hoen

Reagerer på «tynt» svar fra Faremo

Frps Stortingsrepresentant, Ingebjørg Godskesen, er misfornøyd med forsvarsministerens tilbakemelding.