Kitron må redusere arbeidsstokken kraftig

Fabrikken Kitron i Arendal går kraftig til verks for å møte dårlig tider.