• ÅPNER: Slik så det ut ved Dyreparken for nær to år siden. I begynnelsen av mai åpnes denne parsellen Dyreparken - Kviksdal, men Kyrre Lian i CJV er usikker på om de rekker Kviksdalen - Kjerlingland som planlagt 1. juli. FOTO: HELGE CORNELIUSSEN FOTO: Helge Corneliussen

Stor usikkerhet om delåpning av nye E 18

Forsinkelser og testing av tunnelsikkerheten på nye E 18 kan utsette den viktige delåpningen av nye E 18 Dyreparken – Kjerlingland til etter sommerferien.