• De savnede villsauene er tilsvarende disse, som er trygt inngjerdet i nærheten av Kjevik. FOTO: Håvard Bjørnevik

Saueflokk forsvunnet på mystisk vis

Siden før jul har saueeier Karl Yngve Kristensen forgjeves lett etter en forsvunnet flokk villsau fra Vestølskogen på Dønnestad i Kristiansand.